[AMV] Martin Garix - Poison

3T Otaku / 10-03-2018 18,567 lượt xem 04:05

[AMV] Đòi quà cứ ra tòa - Karik

3T Otaku / 21-02-2018 12,310 lượt xem 03:59

[AMv] Ignition - TobyMac

3T Otaku / 15-02-2018 4,281 lượt xem 02:07

[ AMV ] Người con trai ấy - Nguyễn Đình Vũ

3T Otaku / 15-02-2018 6,722 lượt xem 03:48

「AMV」Naruto - Toumei Datta Seka

3T Otaku / 14-02-2018 8,821 lượt xem 02:41

Kênh 3T Otaku

Đã thêm 7 video

Kênh video 3T Otaku upload các video AMV, night core do dàn admin của fanpage thực hiện


Kênh Tin Anime

169 video

Kênh Anime News

122 video

Kênh Vui Ghe

333 video