One Piece [AMV] - My Captian

3,172 lượt xem

Kênh Vui Ghe

Có 29 video
Sanji vs Luffy, ôi thật cảm động 
CÓ THỂ BẠN THÍCH

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Luffy Vs Big Mom - One Piece

Vui Ghe / 1 tuần trước 4,981 lượt xem 02:51

Naruto「AMV」- Runnin

Vui Ghe / 2 ngày trước 10,585 lượt xem 03:44

Cú sốc của Kataro :))

Anime News / 1 tuần trước 1,642 lượt xem 00:30
BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Akame Ga Kill AMV - Day Of The Dead

Vui Ghe / 2 ngày trước 29,746 lượt xem 03:57

Naruto「AMV」- Runnin

Vui Ghe / 2 ngày trước 10,585 lượt xem 03:44

Immortals - One Piece

Vui Ghe / 3 ngày trước 12,169 lượt xem 03:09

Kimi No Na Wa (Your Name)「AMV」- City Of Angels

Vui Ghe / 3 ngày trước 7,056 lượt xem 04:11

Black Clover「AMV」- Fairy

Vui Ghe / 3 ngày trước 6,051 lượt xem 03:45

Nanatu no Taizai - Try To Fight

Vui Ghe / 3 ngày trước 17,685 lượt xem 03:14