Spirited Away - Always With Me (Vietsub+Kara)

3T Otaku / 26-09-2018 13,628 lượt xem 04:02

[AMV] Martin Garix - Poison

3T Otaku / 10-03-2018 23,533 lượt xem 04:05

[AMV] Đòi quà cứ ra tòa - Karik

3T Otaku / 21-02-2018 15,132 lượt xem 03:59

[AMv] Ignition - TobyMac

3T Otaku / 15-02-2018 6,582 lượt xem 02:07

[ AMV ] Người con trai ấy - Nguyễn Đình Vũ

3T Otaku / 15-02-2018 9,488 lượt xem 03:48

「AMV」Naruto - Toumei Datta Seka

3T Otaku / 14-02-2018 11,294 lượt xem 02:41

Kênh 3T Otaku

Đã thêm 8 video

Kênh video 3T Otaku upload các video AMV, night core do dàn admin của fanpage thực hiện


Kênh Tin Anime

870 video

Kênh Anime News

223 video

Kênh Vui Ghe

1475 video