Spirited Away - Always With Me (Vietsub+Kara)

3T Otaku / 26-09-2018 13,868 lượt xem 04:02

[AMV] Martin Garix - Poison

3T Otaku / 10-03-2018 23,847 lượt xem 04:05

[AMV] Đòi quà cứ ra tòa - Karik

3T Otaku / 21-02-2018 15,389 lượt xem 03:59

[AMv] Ignition - TobyMac

3T Otaku / 15-02-2018 6,857 lượt xem 02:07

[ AMV ] Người con trai ấy - Nguyễn Đình Vũ

3T Otaku / 15-02-2018 9,674 lượt xem 03:48

「AMV」Naruto - Toumei Datta Seka

3T Otaku / 14-02-2018 11,593 lượt xem 02:41

Kênh 3T Otaku

Đã thêm 8 video

Kênh video 3T Otaku upload các video AMV, night core do dàn admin của fanpage thực hiện


Kênh Tin Anime

870 video

Kênh Anime News

223 video

Kênh Vui Ghe

1475 video