Bạn sẽ chấm bao nhiêu điểm cho tác phẩm này?

5,781 lượt xem

Kênh Anime News

Có 223 video
Vẽ quá đẹp, quá xuất sắc :O 

Source: Shinigami Arts
Music: Make Me Move

#AnimeNews #TinAnime                                                             
CÓ THỂ BẠN THÍCH

CÓ THỂ BẠN THÍCH