Bạn sẽ chấm bao nhiêu điểm cho tác phẩm này?

5,996 lượt xem

Kênh Anime News

Có 223 video
Vẽ quá đẹp, quá xuất sắc :O 

Source: Shinigami Arts
Music: Make Me Move

#AnimeNews #TinAnime                                                             
CÓ THỂ BẠN THÍCH

CÓ THỂ BẠN THÍCH

One Piece『AMV』 Faceless

Vui Ghe / 29-08-2018 7,194 lượt xem 02:14

Taboo Tattoo「AMV」- Black and Blue

Vui Ghe / 06-05-2018 2,624 lượt xem 02:54

Grisaia「AMV」- The Mystic

Vui Ghe / 17-08-2018 2,229 lượt xem 03:10

Drawing Sabo - One Piece

Tin Anime / 28-05-2019 2,753 lượt xem 10:49