Vẽ Goku vs Black Goku - DragonBall Super

5,801 lượt xem

Kênh Anime News

Có 223 video
Vẽ "Ku Xanh" và "Ku Đen"
   Staedtler Noris HB 2
   Black Pen : Staedtler Pigment Liner (0.1mm)
   Markers : Copic Ciao and Promakers
   Color Pencils : Derwent Studio 24
CÓ THỂ BẠN THÍCH

CÓ THỂ BẠN THÍCH