Quảng cáo bá đạo Kung Fu & Karate

5,884 lượt xem

Kênh Tin Anime

Có 687 video
Kung Fu & Karate epic fails & greatest wins ! Life is a struggle and martial arts are the best way to survive.
Bruce Lee's disciple
Chaka Tea - Japan - 2009.
Lifebuoy - Indonesia - 2009.
Pepsi - France - 2002.
Semir - China - 2009.
Mountain Dew - USA - 2006.
Nokia - China - 2009. 
CÓ THỂ BẠN THÍCH

CÓ THỂ BẠN THÍCH

One Piece [AMV] - My Captain

Vui Ghe / 13-02-2018 7,105 lượt xem 03:22

[AMV] One-Punch Man - Hungry

Vui Ghe / 23-04-2018 11,573 lượt xem 04:26

One Punch Man AMV - Face to Face [HD]

Vui Ghe / 03-08-2018 9,683 lượt xem 03:27