[AMV] Sasuke vs Itachi - Awake and Alive

16,559 lượt xem

Kênh Vui Ghe

Có 1376 video
Tập 137
Link xem: http://vuighe.net/naruto-shippuuden/tap-137-amaterasu

CÓ THỂ BẠN THÍCH

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Angels of death AMV - Just a ghost

Vui Ghe / 01-08-2018 817 lượt xem 03:56

[AMV] Roronoa Zoro - What I Believe!

Vui Ghe / 12-03-2018 10,129 lượt xem 03:08

[AMV] Boruto: Naruto Next Generation - Hope Dies Last

Vui Ghe / 06-04-2018 22,037 lượt xem 04:01

Naruto Shippuden AMV - Naruto vs Sasuke (Filler)

Vui Ghe / 12-07-2018 1,263 lượt xem 02:52

「AMV」 - Addictions

Vui Ghe / 11-07-2018 1,015 lượt xem 03:27

[AMV] Naruto vs Sasuke - Whispers In The Dark

Vui Ghe / 19-03-2018 13,549 lượt xem 03:23

Sasuke vs Bát Vĩ

Vui Ghe / 19-03-2018 16,368 lượt xem 03:57

[AMV] Naruto vs Sasuke Trận Chiến Cuối Cùng!

Vui Ghe / 19-03-2018 17,355 lượt xem 03:34

[AMV] Sasuke vs Danzo - Falling Inside The Black

Vui Ghe / 19-03-2018 10,536 lượt xem 05:56

「AMV」 - Warriors

Vui Ghe / 11-07-2018 979 lượt xem 02:55