[AMV] Dragon's Awakening

4,838 lượt xem

Kênh Vui Ghe

Có 1475 video
Anime: Shingeki no Bahamut: Genesis
Link xem http://vuighe.net/shingeki-no-bahamut-genesis
CÓ THỂ BẠN THÍCH

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Dragon Ball Heroes [AMV] - Knight Of The Wind

Vui Ghe / 24-06-2018 8,545 lượt xem 04:30

Saitama vs Genos

Vui Ghe / 10-04-2018 7,624 lượt xem 03:56

Luffy tập làm ca sĩ!

Vui Ghe / 23-02-2018 10,635 lượt xem 01:59

Goku [AMV] - Show Me What I'm Looking For

Vui Ghe / 15-07-2018 8,552 lượt xem 03:20