Dragon Ball Super AMV - Forsaken

5,189 lượt xem

Kênh Vui Ghe

Có 1475 video
Song: Legacy At Heart - Forsaken
Tập 129 http://vuighe.net/dragon-ball-super/tap-129-sieu-vuot-qua-gioi-han-lam-chu-ban-nang-vo-cuc
Tập 130 http://vuighe.net/dragon-ball-super/tap-130-tran-quyet-dinh-lon-nhat-tran-chien-song-con-cuoi-cung
CÓ THỂ BẠN THÍCH

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Pop Team Epic - Opening Song

Vui Ghe / 15-03-2018 5,533 lượt xem 01:33

Dragon Ball Super「AMV」- Adrenaline

Vui Ghe / 06-05-2018 2,169 lượt xem 03:24

One Piece 「AMV」 - Impossible

Vui Ghe / 13-05-2018 2,590 lượt xem 03:47

AMV - Mama Said

Vui Ghe / 06-03-2018 2,498 lượt xem 03:48