[AMV] Dragon Ball Super - Not Gonna Die

9,133 lượt xem

Kênh Vui Ghe

Có 1475 video
Anime: Dragon Ball Super
Link xem http://vuighe.net/dragon-ball-super/
CÓ THỂ BẠN THÍCH

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Iguva vs Zaryusu, Zenberu và Crusch

Vui Ghe / 18-03-2018 10,346 lượt xem 01:46

[AMV] Dragon's Awakening

Vui Ghe / 20-03-2018 4,406 lượt xem 03:46

The Kings Avatar season 2 「 AMV 」 - Worst Mistake

Vui Ghe / 15-05-2018 3,744 lượt xem 03:21

Black Clover [ Amv ] - Bright Light

Vui Ghe / 21-07-2018 3,932 lượt xem 03:16