[AMV] Vegeta - Broken Pride

8,732 lượt xem

Kênh Vui Ghe

Có 1475 video
Music: The Hit House - Radium
Anime: Dragon Ball Z
Link xem anime http://vuighe.net/dragon-ball-z
CÓ THỂ BẠN THÍCH

CÓ THỂ BẠN THÍCH