Top 10 những người dùng băng trong anime!

7,998 lượt xem

Kênh Anime News

Có 223 video

			
			
			
CÓ THỂ BẠN THÍCH

CÓ THỂ BẠN THÍCH

「AMV」 - Not Alone

Vui Ghe / 29-07-2018 4,650 lượt xem 03:48

One Piece「AMV」- New Level

Vui Ghe / 15-05-2018 3,684 lượt xem 04:01

Seisen Cerberus「AMV 」- Cradle

Vui Ghe / 01-09-2018 2,295 lượt xem 03:34