Yakon and Pui pui vs Saiyans AMV

Tin Anime / 10-06-2019 473 lượt xem 02:48

Top 10 người dùng lửa bá đạo trong anime!

Anime News / 02-05-2018 15,348 lượt xem 05:54

Uchiage Hanabi [AMV] - Run Away With Me

Vui Ghe / 01-06-2018 2,071 lượt xem 03:29

Gilgamesh vs Angelica - Lost Within

Vui Ghe / 20-06-2018 2,487 lượt xem 03:33