Goku Vs Jiren [FULL FIGHT] | Dragon Ball Super - AMV / Last One Standing

2,851 lượt xem

Kênh Vui Ghe

Có 1475 video
► Anime:  Dragon Ball Super
http://vuighe.net/dragon-ball-super

► Song: WattWhite - Last One Standing
► outro song:  Higher by Smash into pieces
CÓ THỂ BẠN THÍCH

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Darling in the FranXX「AMV」- New Rules

Vui Ghe / 05-05-2018 1,953 lượt xem 03:45

[AMV] Naruto - One Breath Away

Vui Ghe / 20-04-2018 14,018 lượt xem 03:28

Boruto AMV - Ashes~On My Own

Vui Ghe / 10-05-2018 4,579 lượt xem 03:01

▪「 AMV 」▪ Darling in the FranXX - Heartless

Vui Ghe / 24-06-2018 1,488 lượt xem 03:14