Goku Perfect Ultra Instinct vs. Jiren - Dragon Ball Super AMV

2,781 lượt xem

Kênh Vui Ghe

Có 1475 video
► Anime: Dragon Ball Super
http://vuighe.net/dragon-ball-super

► Song: Bridge To Grace - Weapon 
► outro song:  Higher by Smash into pieces
CÓ THỂ BẠN THÍCH

CÓ THỂ BẠN THÍCH

One Piece「AMV」- New Level

Vui Ghe / 15-05-2018 3,028 lượt xem 04:01

[AMV] Sức mạnh thực sự của MADARA

Vui Ghe / 21-07-2018 4,778 lượt xem 02:41

Luffy Vs Big Mom - One Piece

Vui Ghe / 13-02-2018 12,942 lượt xem 02:51

Taboo Tattoo「AMV」- Black and Blue

Vui Ghe / 06-05-2018 1,692 lượt xem 02:54

Naruto x Hinata「AMV」- Boruto

Vui Ghe / 01-03-2018 5,783 lượt xem 03:42