Seven Deadly Sins 「AMV」- Speak in Tongues

4,080 lượt xem

Kênh Vui Ghe

Có 1475 video
► Anime: Nanatsu No Taizai / 
Seven Deadly Sins
http://vuighe.net/nanatsu-no-taizai-that-dai-toi
► Song: Speak in Tongues by Machineheart
► outro song:  Higher by Smash into pieces
CÓ THỂ BẠN THÍCH

CÓ THỂ BẠN THÍCH

THE KINGS AVATAR「AMV」- THE EVIL KING | HD

Vui Ghe / 13-05-2018 3,211 lượt xem 02:46

[AMV] Ace và Râu Đen!

Vui Ghe / 03-04-2018 3,271 lượt xem 04:16

[AMV] Angel With A Shotgun - Chuunibyou

Vui Ghe / 26-04-2018 2,224 lượt xem 03:43

One piece「AMV」- Everywhere I Go [HD]

Vui Ghe / 18-05-2018 4,339 lượt xem 03:31