Seven Deadly Sins 「AMV」- Speak in Tongues

5,466 lượt xem

Kênh Vui Ghe

Có 1475 video
► Anime: Nanatsu No Taizai / 
Seven Deadly Sins
http://vuighe.net/nanatsu-no-taizai-that-dai-toi
► Song: Speak in Tongues by Machineheart
► outro song:  Higher by Smash into pieces
CÓ THỂ BẠN THÍCH

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Shisui Uchiha [AMV] - Memories

Vui Ghe / 03-03-2018 13,107 lượt xem 03:33

Satama mà đấu nghiêm túc thì...

Vui Ghe / 21-03-2018 6,560 lượt xem 00:39

▪「 AMV 」▪ My Hero Academia Season 3 - Broken

Vui Ghe / 19-07-2018 3,311 lượt xem 03:09

Những khoảnh khắc siêu bá của Luffy

Vui Ghe / 15-04-2018 12,964 lượt xem 08:22

[AMV] Naruto vs Sasuke - Whispers In The Dark

Vui Ghe / 19-03-2018 16,307 lượt xem 03:23