DBS - Believer[AMV]

6,860 lượt xem

Kênh Vui Ghe

Có 1475 video
Anime: dragon ball super
http://vuighe.net/dragon-ball-super
Song: Believer
CÓ THỂ BẠN THÍCH

CÓ THỂ BẠN THÍCH

[AMV] Ace và Râu Đen!

Vui Ghe / 03-04-2018 4,505 lượt xem 04:16

Một cảm giác thốn đến tận rốn!

Vui Ghe / 05-03-2018 11,187 lượt xem 00:59

One-Punch Man AMV - Not Gonna Die

Vui Ghe / 01-01-2018 16,037 lượt xem 03:43

Dragon Ball Super Chế - Yêu 5 cực hay

Vui Ghe / 17-04-2018 13,198 lượt xem 03:16