AMV Sirius the Jaeger - Broken Dreams

4,400 lượt xem

Kênh Vui Ghe

Có 1475 video
Anime : - Sirius the Jaeger.
                 Tenrou: Sirius the Jaeger.
Link : https://vuighe.net/tenrou-sirius-the-jaeger

Song : Neffex - Broken Dreams.
CÓ THỂ BẠN THÍCH

CÓ THỂ BẠN THÍCH

[AMV] Dragon Ball Z - Hall of Fame

Vui Ghe / 25-04-2018 7,022 lượt xem 03:21

Anime couple - Payphone!

Vui Ghe / 26-04-2018 2,383 lượt xem 03:33

[AMV] Uchiha Sasuke - Sorrow And Hatred

Vui Ghe / 17-04-2018 5,087 lượt xem 05:16

▪「 AMV 」▪ Black Clover - Perfect 10

Vui Ghe / 20-07-2018 2,365 lượt xem 03:24

AMV Super Dragon Ball Heroes - Numb

Vui Ghe / 02-10-2018 115,007 lượt xem 03:05

Drawing Diamond Jozu - One Piece

Tin Anime / 28-05-2019 1,247 lượt xem 08:52

Dragon Ball Super 「 AMV 」- Believer.

Vui Ghe / 13-05-2018 4,604 lượt xem 03:21

「AMV」- Mirror

Tin Anime / 06-05-2019 1,312 lượt xem 02:43

Tokyo Ghoul: re - PV 2

Tin Anime / 04-04-2018 21,695 lượt xem 01:20