AMV Sirius the Jaeger - Broken Dreams

3,480 lượt xem

Kênh Vui Ghe

Có 1475 video
Anime : - Sirius the Jaeger.
                 Tenrou: Sirius the Jaeger.
Link : https://vuighe.net/tenrou-sirius-the-jaeger

Song : Neffex - Broken Dreams.
CÓ THỂ BẠN THÍCH

CÓ THỂ BẠN THÍCH

DBS- My Life Is a Party -(AMV)

Vui Ghe / 10-08-2018 5,128 lượt xem 04:09

[AMV] Darker Side Of Me

Vui Ghe / 19-03-2018 4,990 lượt xem 03:10

Darling in the FranXX「AMV」- New Rules

Vui Ghe / 05-05-2018 1,976 lượt xem 03:45

Cross Ange [AMV] - Тhе Αskіng Ρrіcе

Vui Ghe / 11-06-2018 14,796 lượt xem 04:50

Re:Zero [AMV] - Carcass

Vui Ghe / 08-05-2018 1,459 lượt xem 03:44

Uchiage Hanabi [AMV] - Run Away With Me

Vui Ghe / 01-06-2018 1,970 lượt xem 03:29

Black Clover「AMV」- The Fight

Vui Ghe / 14-05-2018 1,922 lượt xem 02:46