AMV Sirius the Jaeger - Broken Dreams

5,062 lượt xem

Kênh Vui Ghe

Có 1475 video
Anime : - Sirius the Jaeger.
                 Tenrou: Sirius the Jaeger.
Link : https://vuighe.net/tenrou-sirius-the-jaeger

Song : Neffex - Broken Dreams.
CÓ THỂ BẠN THÍCH

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Dragon Ball Super 「 AMV 」- Believer.

Vui Ghe / 13-05-2018 5,340 lượt xem 03:21

「AMV」 - Tribute

Vui Ghe / 28-07-2018 2,892 lượt xem 03:18

[AMV] - Nothing Worth Saving

Vui Ghe / 13-07-2018 2,720 lượt xem 02:45

Fairy Tail - Natsu & Happy Vs. Fish Thieves

Vui Ghe / 24-04-2018 8,551 lượt xem 04:32

Darling in the FranXX「AMV」- New Rules

Vui Ghe / 05-05-2018 3,560 lượt xem 03:45