Super Dragon Ball Heroes [AMV] - Not Gonna Die

Vui Ghe / 19-07-2018 4,289 lượt xem 02:35

Top 10 Nhân vật mạnh nhất Dragon Ball

Anime News / 04-05-2018 2,436 lượt xem 11:00

Xem gì trong khi chờ Season 3 Tokyo Ghoul?

Anime News / 15-02-2018 19,918 lượt xem 04:15

Top 10 pha biến hình ngầu lòi trong anime!

Anime News / 25-04-2018 28,930 lượt xem 11:17

Satsuriku no Tenshi「AMV」- lovely

Vui Ghe / 20-08-2018 3,950 lượt xem 03:35