Kaneki Haise - Tokyo Ghoul AMV - Be Somebody

1,462 lượt xem

Kênh Tin Anime

Có 870 video

			
			
			
CÓ THỂ BẠN THÍCH

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bữa ăn giá 5 triệu Beli của Zoro

Vui Ghe / 09-03-2018 6,002 lượt xem 01:41

Minato Namikaze

Vui Ghe / 17-02-2018 12,863 lượt xem 08:45

Batman lạc vào thời Chiến Quốc

Tin Anime / 22-04-2018 10,399 lượt xem 02:30